Vážení rodičia,
dovoľujeme si Vás osloviť i v roku 2024 so žiadosťou, aby ste časť svojej zaplatenej dane
poukázali na podporu vzdelávania svojich detí a zlepšenie prostredia, v ktorom sa učia.
Príspevky od rodičov a zamestnancov nám umožňujú organizovať a financovať aktivity,
ktoré nie je možné kryť z rozpočtu školy.
Chceme Vás znovu požiadať o príspevok 2 % z dane v tom prípade, že už nie ste
rozhodnutí čiastku poukázať na iné účely a máte záujem aj týmto spôsobom pomôcť škole,
ktorú Vaše dieťa navštevuje.
POTVRDENIE o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti a VYHLÁSENIE o poukázaní
sumy vo výške 2 % zaplatenej dane s predvyplnenými údajmi občianskeho združenia je
zverejnené na webovom sídle školy.
Obidve tlačivá môžete odovzdať škole, prípadne priamo Daňovému úradu.
ĎAKUJEME.
Kolektív žiakov a zamestnancov ZŠ Hrnčiarska