Vzdelávací proces neprebieha iba v triedach a podľa používaných učebníc a pracovných zošitov. Vzdelávanie a rozvoj žiakov dopĺňame rôznymi aktivitami a projektami. Žiaci sa môžu zapájať do súťaží a mimoškolských aktivít. Sme radi, ak si každý nájde počas školského roka oblasti svojho rozvoja a záujmu. Nechceme dosiahnuť dokonalosť, dôležitý je proces.

Projekty v živote školy

Škola je stálym partnerom v projektoch, organizuje pravidelné aj príležitostné, školské aj mimoškolské činnosti. Cieľom je aktivizovať žiakov a poskytovať zážitkové učenie.

Zelená škola – sme držiteľmi vlajky Zelenej školy z roku 2023

ERASMUS+ – sme držiteľmi akreditácie 2021-2027

DELESUN – detská lesnícka univerzita

Detská hasičská univerzita

Tréneri v škole

Lesná pedagogika

Prijímame študentov na priebežnú aj súvislú pedagogickú prax

Spolupracujeme na aktuálnych ponukách: Civilizácia, Expedícia, Židovské cintoríny, Školy za demokraciu, Otvorený depozitár, Demokratické a Inkluzivne  školské prostredie pre všetkých.

Pravidelné aktivity školy

Päťkárska olympiáda – atletické disciplíny pre 1. aj 2.stupeň

Európsky deň jazykov – zaujímavé aktivity v cudzích jazykoch pre malých aj veľkých

Erasmusdays – šírime myšlienky programu ERASMUS+ a zdieľame svoje zážitky a skúsenosti

Aktivity ku Dňu Zeme

Vedparáda – veda je zábava, tvrdia žiaci 1. – 4. ročníka

Lyžiarsky výcvik žiakov 3. a 7. ročníka

Plavecký výcvik žiakov 2. a 5. ročníka

EDUCATE Slovakia – lekcie anglického jazyka s dobrovoľníkmi z celého sveta

KOMPARO 8. a 9. ročník

Testovanie profesijnej orientácie pre žiakov 8. ročníka

Rodičia čítajú deťom

Lesná pedagogika

Kúzelný karneval

Návštevy knižnice

Farebný týždeň zdravia

Čitateľský maratón

Prekvap ma rozprávkovou postavou

Čitateľskí bádatelia

Letný tábor ŠKD

Súťaže

Predmetové olympiády (matematická, technická, fyzikálna, dejepisná, geografická, biologická, chemická, zo slovenského jazyka, z anglického, nemeckého a francúzskeho jazyka )

archimediáda, pytagoriáda, jazykový kvet, finančná gramotnosť, Šaliansky Maťko, Hviezdoslavov Kubín, Klokanko, Všetkovedko, Slávik Slovenska, JunioAchievment,

Športové súťaže (futbal, floorbal, volejbal, basketbal, atletika)

IQ olympiáda

IT Fitness Test

Mimoškolské aktivity

Exkurzie – regionálne, celoslovenské a zahraničné (Budapešť, Viedeň, Osvienčim, Krakow, Praha)

Poznávacie zájazdy – podľa aktuálnej ponuky, možností a záujmu (Londýn, Paríž, Švajčiarsko, jazykové pobyty)