Rada školy je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania.

Rada školy bola ustanovená na 4-ročné obdobie dňa 25.6.2021

Mgr. Zuzana VeréczyováPredsedníčka, zástupkyňa pedagogických zamestnancov
Mgr. Patrícia ValentínováZástupca pedagogických zamestnancov
Ing. Sylvia KrnáčováZástupkyňa nepedagogických zamestnancov
Ing.PhD. Marián BöhmerZástupca rodičov
Ing.PhD. Miriam OprenčákováZástupca rodičov
Ing. Peter Frindt, PhD. Zástupca rodičov
Ing. Martina JelokováZástupca rodičov
Ján BlazsekDelegovaný za zriaďovateľa, poslanec MsZ
Róbert OlšiakDelegovaný za zriaďovateľa, poslanec MsZ
JUDr. Martina Mészáros BariakováDelegovaná za zriaďovateľa, poslankyňa MsZ
Ing. Ľubomír Zdút ŠťastnýDelegovaný za zriaďovateľa, viceprimátor