Život v škole je dynamickým procesom objavovania, učenia a tvorby vzťahov, ktorý formuje nielen vedomosti, ale aj charakter a osobnosť každého jednotlivca. Je to doba plná výziev, príležitostí a neustáleho rastu, kde sa každý deň stretávame s novými skúsenosťami a možnosťami pre svoj ďalší rozvoj.