Sme školou s moderným prístupom ku žiakom. Vzdelávame a vychovávame žiakov v otvorenom dialógu. V centre nášho záujmu sú práve deti. Naším cieľom je sprostredkovať žiakom vedomosti, učiť ich komunikovať, poznávať a tvoriť. Budovať v nich hodnotový systém a dávať im možnosť zažiť praktické zručnosti.

„Na dobrom začiatku veľa záleží.“ (J. A. Komenský)