Priateľská škola je miestom, kde sa každý žiak cíti akceptovaný, ocenený a v bezpečí. Je to prostredie, kde sa kladie dôraz nielen na rozvoj poznania, ale aj na sociálne a emocionálne zručnosti, kde sa podporuje tolerancia, porozumenie a inklúzia medzi žiakmi a pedagógmi. Priateľská škola vytvára atmosféru vzájomnej úcty a dôvery, čo umožňuje každému jednotlivcovi rásť a prosperovať.

Základná škola, Hrnčiarska 2119/1, 960 01 Zvolen

IČO: 37888412 DIČ: 2021677746 IČDPH: –

Bankové spojenie: VÚB banka, a. s.

číslo účtu: 4231412 / 0200

IBAN: SK52 0200 0000 0000 0423 1412

BIC: SUBASKBX

Združenie rodičov pri V. ZŠ, Hrnčiarska 2119 / 1, 960 01 Zvolen

IČO: 37953109 DIČ: 2021972700 IČDPH: –

Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a. s.

číslo účtu: 1233148000 / 1111

IBAN: SK98 1111 0000 0012 3314 8000

BIC: UNCRSKBX

Telefonické kontakty

Riaditeľka školy: 045 532 6001, 0918 967 832

Sekretariát, ekonómka ZŠ: 045 532 6010, 0917 860 102

Zástupcovia RŠ: 0917 591 671

Školský automat

Pavol Kévely, Reštaurácia Lipa, Hviezdoslavova 34, 960 01 Zvolen

0903 184 818, kevely@jupo.sk