Školská jedáleň

číslo účtu: 350001735412 / 0200

IBAN: SK05 0200 0000 3500 0173 5412

Tel. kontakt: 045 533 5123, 0915 822 013

Povinné Zverejňovanie

Dokumenty školskej jedálne: