Zamestnanci školy sú kľúčovými kameňmi, ktoré tvoria pevný základ pre kvalitné vzdelávanie a podporu rastu žiakov. Ich angažovanosť a  profesionalita neustále posúvajú hranice vzdelávania a formujú pozitívne prostredie, v ktorom sa každý jednotlivec cíti podporený a motivovaný dosiahnuť svoj plný potenciál.

Vedenie školy


Riaditeľka školy: PaedDr. Alena Feriancová – feriancova@5zszv.edu.sk

Zástupkyňa: Mgr. Mária Koberová – koberova@5zszv.edu.sk – 1. stupeň

Zástupkyňa: Mgr. Veronika Páleníková – palenikova@5zszv.edu.sk – 2. stupeň (štatutárny zástupca)


Pedagogickí zamestnanci – 1.stupeň

Pedagogickí zamestnanci – 2.stupeňMgr. Andrea Vraštiaková
vrastiakova@5zszv.edu.sk

Mgr. Eva Badinková
badinkova@5zszv.edu.sk

Mgr. Ingrid Kanalošová
kanalosova@5zszv.edu.sk

Mgr. Ivana Dorotová
dorotova@5zszv.edu.sk

Mgr. Jana Holá
hola@5zszv.edu.sk

Mgr. Jana Šeucovičová
seucovicova@5zszv.edu.sk

Mgr. Ľubica Lizoňová
lizonova@5zszv.edu.sk

Mgr. Marcela Helcmanová
helcmanova@5zszv.edu.sk

Mgr. Milota Galíková
galikova@5zszv.edu.sk

Mgr. Miroslava Výbošťoková
vybostokova@5zszv.edu.sk

Mgr. Šárka Slováková
slovakova@5zszv.edu.sk

Mgr. Zuzana Veréczyová
vereczyova@5zszv.edu.sk

Mgr. Luptáková Alena
alena.luptakova@5zszv.edu.sk

Mgr. Ondrášiková Janka
ondrasikova@5zszv.edu.sk

Pedagogickí zamestnanci – ŠKD


Cerovská Anna
cerovska@5zszv.edu.sk

Mgr. Englerová Jana
englerova@5zszv.edu.sk

Mgr. Feriancová Veronika

Harachová Lýdia
harachova@5zszv.edu.sk

Mgr. Janitorová Romana
janitorova@5zszv.edu.sk

Luptáková Helena
luptakova@5zszv.edu.sk

Marková Dana
markova@5zszv.edu.sk

Obročníková Andrea
obrocnikova@5zszv.edu.sk

Výbochová Adriana
vybochova@5zszv.edu.sk

Bc. Dianišková Marcela
dianiskova@5zszv.edu.sk

Bc. Fiľová Katarína
filova@5zszv.edu.sk

Ing. Miroslav Blažek
blazek@5zszv.edu.sk

Mgr. Eva Hreusová
hreusova@5zszv.edu.sk

Mgr. Eva Stauberová
stauberova@5zszv.edu.sk

Mgr. Gabriela Matrtajová
matrtajova@5zszv.edu.sk

Mgr. Ivana Dávidová
davidova@5zszv.edu.sk

Mgr. Ivana Nestor
nestor@5zszv.edu.sk

Mgr. Juraj Valenta
valenta@5zszv.edu.sk

Mgr. Ľubomír Čillík
cillik@5zszv.edu.sk

Mgr. Mária Jarabinská
jarabinska@5zszv.edu.sk

Mgr. Martin Venglár
venglar@5zszv.edu.sk

Mgr. Michal Almáši
almasi@5zszv.edu.sk

Mgr. Miroslava Borbélyová
borbelyova@5zszv.edu.sk

Mgr. Patrícia Valentínová
valentinova@5zszv.edu.sk

Mgr. Radka Hanzelová
hanzelova@5zszv.edu.sk

Mgr. Sidonia Balážová
sidonia.balazova@5zszv.edu.sk

Mgr. Soňa Lajtošová
lajtosova@5zszv.edu.sk

Mgr. Zdenka Barjaková
barjakova@5zszv.edu.sk

Mgr. Zuzana Almáši Lászlóová
laszloova@5zszv.edu.sk

Mgr. Zuzana Ličáková
licakova@5zszv.edu.sk

PaedDr. Adriana Hrnková
hrnkova@5zszv.edu.sk

PaedDr. Lucia Bošeľová
boselova@5zszv.edu.sk

Mgr. Eva Grajciarová, PhD.
grajciarova@5zssv.edu.sk

Mgr. Soňa Lajtošová
lajtosova@5zszv.edu.sk

Mgr. Juraj Ličák
licak@5zszv.edu.sk

PaedDr. Ladislava Uhliarová
uhliarova@5zszv.edu.sk


Školský podporný tím


Mgr. Schieberová Zuzana, PhDr. Halajová Katarína, Mgr. Hanesová Daniela, Bc. Dianišková Marcela, Bc. Fiľová Katarína, Skrovná Slavka, Ing. Štrihová Anna, Bc. Sedliaková Eva, Mgr. Feriancová Veronika, Mgr. Luptáková Alena


Administratíva


Hospodárka: Dagmar Haazová – haazova@5zszv.edu.sk

Ekonómka: Ing. Jana Uhnáková – uhnakova@5zszv.edu.sk


Zamestnanci školskej jedálne


Feriková Anna, Dudášová Lucia, Hrabovská Jana, Hricová Štefánia, Korytárová Emília, Ing. Krnáčová Sylvia, Kuglerová Mária, Mojžišová Gréta, Paučová Milena, Rajmanová Ivana, Sekáčová Júlia, Šaková Elena