Obohacujeme životy, rozširujeme obzory.

V roku 2017 naša škola získala prestížne ocenenie ako jediná základná škola na Slovensku za mimoriadnu aktivitu a výsledky v realizácii európskych vzdelávacích programov v rokoch 1998 – 2017.

Využili sme dlhoročné skúsenosti s realizáciou projektov medzinárodnej spolupráce a získali sme akreditáciu na roky 2021-2027 pod číslom 2020-1-SK01-KA120-SCH-000094293.

Vzdelávame našich zamestnancov v rámci kurzov, študijných návštev, pozorovaní pri práci a iných mobilít financovaných z programu Erasmus+. S víziou, že účastníci budú tvorivo formovať našich žiakov s otvoreným pohľadom na Európu a orientovať sa na budúcnosť. Realizujeme mobility žiakov, podporujeme rozvoj ich kompetencií, jazykových zručností, spôsobilosti učenia sa a spolupráce v európskom priestore.

Realizované projekty, mobility, kurzy:

Študijné návštevy, mobility zamestnancov

Erasmus+ 2024: 6 mobilít – odborné kurzy, 9 mobilít – pozorovanie pri práci (jobshadowing)

Erasmus+ 2024 Školiace a kooperačné aktivity, tzv. TCA (z angl. Training and Cooperation Activities) – 1 mobilita

Erasmus+ 2023: 4 mobility – pozorovanie pri práci (jobshadowing)

Erasmus+ 2022: 6 mobilít – odborné kurzy, 5 mobilít – pozorovanie pri práci (jobshadowing)

Erasmus+ 2021: 8 mobilít – odborné kurzy

Erasmus+ 2020: Akreditácia

2015 European Training course – Language development, London, UK

2014 Study visit „Improving Quality in the Basque Education System by Improving Learning Processe“, Bilbao, Basque country, Spain

2013 European Training course – Language development and the Practice of CLIL, London, UK

2012 European Training course – Language development, Dresden, Germany

2011 European Training course – EDIPED: European Digital Portfolio for Educators, Protaras, Cyprus

2010 European Training course – Inari, Lapland, Finland

2010 Study visit „For a European curriculum in science“  – Fano, Italy

2009 Europaen Training course  „eJournalism Educational Collaboration Across Borders Using Web based Tools“ – Inari, Lapland, Finland

2008 Study visit „Using ICT to enhance teaching and learning“ – Blackpool, UK

2007 Európska značka pre jazyky

Školské partnerstvá, mobility žiakov

Erasmus+ 2023-2024 „Budúcnosť je v našich rukách“, partneri Portugalsko, jazyk projektu: anglický

Erasmus+ 2019 – 2021 „Zdravá Európa“: partneri Fínsko, Belgicko, Švédsko, Portugalsko, jazyk projektu: anglický

Erasmus+ 2017 – 2019 „Embrace Diversity“Rôznorodosť spája“, partneri Portugalsko, Lotyšsko, Veľká Británia, Španielsko, jazyk projektu: anglický

Comenius 2014 – 2016 „Energia“: partneri Írsko, Maďarsko, Belgicko, Baskicko, Poľsko, jazyk projektu: anglický

Comenius 2014 – 2016 „Energia“: partneri Írsko, Maďarsko, Belgicko, Baskicko, Poľsko, jazyk projektu: anglický

Comenius 2004 – 2006 „Euromesto“, Francúzsko, Taliansko, jazyk projektu: francúzsky

Comenius 2005 Fliegen, partneri: Slovinsko, Poľsko, Nemecko, jazyk projektu: nemecký

Sokrates II 2003 „Etudy zo života stromu“, Avranches, Francúzsko, jazyk projektu: francúzsky

Soktares II 2001 „Metamorfózy vody“, Avranches, Francúzsko, jazyk projektu: francúzsky

Sokrates 1999 bilaterálny projekt „Všetci k stolu“, Avranches, Francúzsko, jazyk projektu: francúzsky

Sokrates 1998 bilaterálny projekt „Slnovrat“, Avranches, Francúzsko, jazyk projektu: francúzsky